mobildevices

Är kundernas beteende likadant överallt?

Näe självklart inte. Idag ställer kunderna krav på att du pratar med dem på sättet de önskar, där de vill att du möter dem – helst innan deras behov uppstår. Beteendet skiftar i mobilen jämfört med på webben. Tiden är mindre och sökandet måste gå snabbare. Våra sajter har därför en annan pedagogik och användarupplevelse mobilt. Långsamt flygande moln och flashiga inspirationsfilmer byts ut mot fakta, pris och ”kontakta oss”. På samma sätt anpassas era budskap efter andra kanaler – men alltid med samma röda tråd och tydlig identitet.

Mindre tid kräver ett annat språk och en annan pedagogik
Se till att ha en röd tråd men variera ert content.
Testa, justera, utvärdera, maximera.